DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 12, Sayı 1 (2011)

Isparta Yukarıgökdere Yöresi’ndeki odunsu vejetasyonun hiyerarşik yöntemlerle sınıflandırılması ve haritalanması

Kürşad Özkan, Mehmet Güvenç Negiz

Özet


Bu çalışma Isparta-Yukarıgökdere (Eğiridir) yöresinin odunsu vejetasyonunun sınıflandırılması ve haritalanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplam 122 örnek alan alınmıştır. Bitki türlerinin kaplama alanı değerleri Braun Blanquet yöntemine göre yapılmıştır. Bu çalışmada var/yok verilerine dayanan odunsu tür veri seti birliktelik, kümeleme ve TWINSPAN analizleri ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda MRPP testi ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) uygulanmış ve en iyi seçeneğin tek indikatörlü TWINSPAN analizi olduğu belirlenmiştir. Tek indikatörlü TWINSPAN (iki yönlü gösterge analizi) sonuçlarına göre jeoistatistiksel yöntemler ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak odunsu vejetasyonun haritalanması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vejetasyon, Birliktelik Analizi, Kümeleme Analizi, TWINSPAN, AHP

Tam Metin: PDF