DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 12, Sayı 1 (2011)

Kütahya Kent Ormanı ve Çamlıca Mesire Alanı’nın kuş faunası

Ayşe Gül Sarıkaya, Ebubekir Gündoğdu

Özet


Kütahya Kent Ormanı ve Çamlıca Mesire Alanı’nın kuş türlerini belirlemek amacıyla ele alınan bu araştırma 2009-2010 yıllarında yürütülmüştür. Kuş türlerinin tespiti için yapılan gözlemlerde transekt ve nokta gözlem metodu uygulanmıştır. Arazi çalışmaları 2009 yılının Haziran ayında başlamış ve 2010 yılı Haziran ayı sonuna kadar devam etmiştir. Gözlemler genel olarak 6–7 günlük periyotlarla gerçekleştirilmiş, gözlemlenen türler teşhis kitaplarından faydalanarak teşhis edilmiş ve tespit edilen kuş türlerinin sayıları karnelere işlenmiştir. Araştırma sahalarında yapılan gözlemler sonucunda 8 takıma mensup 24 familyadan; 55 kuş türü tespit edilmiştir. Tespit edilen kuş türlerinden 41’i yerli (%75), 10’u yaz göçmeni (%18), 4’ü kış göçmenidir (%7). Çamlıca Mesire Alanı’nda en çok gözlenen türler sırasıyla; Passer domesticus, Pica pica, Garrulus glandarius, Turdus merula ve Dendrocopus syriacus olmuştur. Kütahya Kent Ormanı’nda ise sırasıyla P. domesticus, P. pica, Columba livia, T. merula ve Hirundo rustica’dır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Kent ormanı, Çamlıca, Kuş, Noktada sayım

Tam Metin: PDF