DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2000)

Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Koruma Ormanı'nda Yükselti-İklim Kuşaklarına Göre Toprak Özelliklerinin Analitik Olarak İncelenmesi

Kürşad ÖZKAN

Özet


Bu çalışma, Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Koruma Ormanı'nda tür değişimi esas alınarak yükselti-iklim kuşaklarına göre toprak özelliklerini araştırmak için yürütülmüştür. Araştırma sahası Isparta ili, Senirkent ilçesi'nin 7 km. doğusunda olup, kuzey-kuzey doğu ve kuzey batı bakılarında yer almakta ve 1224,64 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ortalama yüksekliği 1550 metre, ortalama eğimi %60'dır. Yörede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Araştırma sahasında 17 profil açılmıştır. Horizonlardan alınan toprak örneklerinde iskelet, kum, toz, kil, organik madde, toplam azot içerikleri, katyon değişim kapasitesi ve pH değerleri belirlenmiştir. Çalışmada, istatistiksel yöntem olarak Ah ve Cv horizonları için diskriminant, B-C horizonu için faktör analizinden faydalanılmıştır. Yükselti-iklim kuşaklarının ayrımında, sınıflandırma başarısı Ah horizonu için %94.1, Cv horizonu için %82.3, B-C horizonu için %85.7 bulunmuştur.

Tam Metin: PDF