DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2000)

ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold.subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ] ve KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri

Süleyman GÜLCÜ, Nebi BİLİR

Özet


Burdur-Ağlasun Yöresi Anadolu Karaçamı [ Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ] ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri" adlı bu çalışmada, Anadolu Karaçamı ve Kızılçam tohum ve fideciklerinin bazı morfolojik özellikleri ile aralarındaki ilişkilerin saptanması ve söz konusu özelliklerin denizden yükseklik ve ağaç görünümüne göre gösterdikleri değişkenliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Anadolu Karaçamı 'nın tohum ve fideciklerinin morfolojik özellikleri arasında bilimsel anlamda önemli düzeyde bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşılık, Kızılçam 'ın aynı objelerinin özellikleri arasında y=a+bx denklemi ile ifade edilebilen önemli düzeyde doğrusal ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Daha başka bir anlatımla; Kızılçam 'da tohum boyu ve tohum ağırlığı arttıkça, buna bağlı olarak ilk büyüme ve fidecik ağırlığının arttığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç; Burdur-Ağlasun yöresinin 820-970 m rakımında yetişen Kızılçam plus ağaçlardan tohum üretilmesi durumunda daha kaliteli fidan elde edilebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Tam Metin: PDF