DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2000)

Ardıç Ormanlarımız

Ünal ELER

Özet


Ardıç, ülkemizde geniş yayılış alanı bulunan asal orman ağacı türlerimizdendir. Uzun yıllar, aşırı kesim ve otlatma baskısı nedeniyle, ardıç alanları, gövde formları fena bireylerden oluşan, kuruluşları bozuk meşcereler durumuna gelmişlerdir. Bu sahaların gençleştirilmesi gerekmektedir. Daha uzun yıllar için, ardıç meşcerelerinin bekletilmesi mümkün değildir. 80 yaşından sonra, ardıç ormanlarımızın çoğunlukta olan türü boylu ardıçta öz çürüklüğü başlamaktadır. Silvikültürü henüz açıklığa kavuşturulamamış olduğundan, ardıç ormanlarında gençleştirme ve ürün alma çalışmaları sürdürülememektedir. Yetiştirme sorunları çözümlendiğinde, ardıç ormanlarının büyük bir ekonomik potansiyeli vardır. Diğer yandan, bu ormanlar fakir yetişme yerlerinde gelişebilmektedir. Aynı zamanda, orman köylüsünün, odun ve hayvan yemi olarak ardıç ormanlarına gereksinimi vardır.

Tam Metin: PDF