DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2000)

Peyzaj-İnsan İlişkisi ve Peyzaj Mimarlığı

Atila GÜL

Özet


İnsanoğlu var oluşundan bu güne, doğayı kendi amaçları doğrultusunda bilinçsizce kullanmış ve sonuçta doğaya uyumlu olmayan ve genelde çirkin olarak nitelendirilebilecek birçok kültürel peyzajlar ortaya çıkarmıştır. Ancak günümüz insanları, doğadan kopma endişesini taşımaya başlamasıyla birlikte doğayı, öncelikle ekolojik işlemlerine uygun biçimlendirerek, insanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları için planlama ve uygulama çabası içine girmiştir. Bu kapsamda, Peyzaj Mimarlığı disiplini de, insan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları, koruma ve yönetme temelinde uzlaştırıcı, sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kombine eden çok önemli tasarım ve planlama alanlarından biri haline gelmiştir.

Tam Metin: PDF