DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2001)

KASNAK MEŞESİ [ ( Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex)Kotschy. ] MEYVE VE FİDANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Abdullah GEZER, Nebi BİLİR, Süleyman GÜLCÜ

Özet


Bu çalışmada, Kasnak Meşesi meyve ve fidanlarının bazı morfolojik
özellikleri arasındaki ilişkiler ile meyve ve fidan özelliklerinin bakılara göre
değişkenlikleri incelenmiştir. Buna göre;
Meyve çapı, ağırlığı ve boyunun fidan ağırlığını ortaklaşa olarak %1
olasılık düzeyinde etkilediği ve fakat bu etkide en fazla meyve çapının rolü
olduğu görülmüştür. Fidanların bazı morfolojik özellikleri arasında ise, fidan
kök boğazı çapının fidan boyunu en fazla etkileyen faktör olduğu ortaya
çıkmıştır.
Öte yandan, fidan ağırlığını etkileyen meyve çapı ve ağırlığının en fazla
kuzey ve batı bakılarında; fidan kalite kriteri olarak bilinen fidan kök boğazı
çapı ve fidan boyu ise en fazla batı ve güney bakılarından elde edilen tohumların
fidanlarında değişkenlik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kasnak Meşesi, Meyve (Palamut) ve Fidan
İlişkileri, Meyve ve Fidan Değişkenliği.

Tam Metin: PDF