DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2001)

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

Atila GÜL, Volkan KÜÇÜK

Özet


Medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilen açıkyeşil
alanlar, kentsel ortamdaki önemi her geçen gün giderek artmaktadır.
Kentleşme sürecini yaşayan Isparta kenti, Süleyman Demirel Üniversitesinin
1992 yılında kurulmasıyla birlikte sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel
yapısında önemli değişiklikler gözlenmektedir. Bu değişiklikler, özellikle açıkyeşil
alan ve rekreasyonel ihtiyaç ve etkinliklerini de giderek artırmaktadır.
Isparta kenti, mevcut düzenlenmiş aktif açık-yeşil alanlar (kent ve
mahalle parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları) nitelik ve nicelik olarak
yetersiz olup kişi başına ortalama 3m2 düşmektedir. Ancak yol, cadde, mezarlık,
kent ormanları ve koruluklar ve diğer potansiyel açık- yeşil alanlarda dahil
edildiğinde kişi başına ortalama 14.6 m2 yeşil alan düşeceği tahmin
edilmektedir. Modern, yeşil ve yaşanılabilir bir Isparta kenti oluşturabilmek için,
öncelikle açık- yeşil alanların nitelik ve niceliğini bilimsel, ekolojik ve teknik
kriterler dikkate alınarak bir bütünlük içinde planlanması, tasarlanması ve
yönetilmesi ile mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Isparta kenti, Kentsel Açık-Yeşil Alanlar.

Tam Metin: PDF