DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2001)

ORMAN KAYNAKLARINDA DOĞA TURİZMİ ETKİNLİKLERİNİN EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELERİ

Mehmet KORKMAZ

Özet


Bu çalışmada, uygulama alanı orman kaynakları olan doğa turizmi
etkinliklerinin ekonomisi incelenmiştir
1980’li yıllarda sözü edilmeye başlanan ve 1990’lı yıllarla birlikte turizm
ekonomisinde giderek önem kazanan doğa turizmi, deniz, kum, güneş üçgenini
kapsayan kitle turizminin bir alternatifi olarak gelişmiştir. Rafting, kano,
dağcılık, manzara seyri, uzun doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinlik doğa turizmi
içerisinde yer almaktadır. Bu etkinliklerin uygulandığı orman kaynaklarından
(korunan alanlar) olan Kızıldağ Milli Parkı’na ilişkin fayda / masraf oranı
kriterinin sonucuna göre (1.46) bu alana doğa turizmi etkinlikleri için yapılan
yatırımın ekonomik anlamda uygun olduğu görülmektedir. Korunan alanlarda
doğa turizmi etkinliklerinin dengeli olarak geliştirilmesi için master planların
tamamlanması, ulaşım olanaklarının arttırılması, doğa turizmi etkinlikleri için
uygun ücretlendirmenin yapılması, reklam ve tanıtımın gerçekleştirilmesi
gereklidir. Gerek iç gerekse dış kaynaklı doğa turizmi taleplerinin karşılanması
ve ülke ekonomisi, yerel ekonomi, doğal kaynak yönetimi ve özel yatırımcılar
arasında paylaşılan gelirlerin artışı bu önlemlerin alınmasına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Doğa Turizmi, Korunan Alanlar.

Tam Metin: PDF