DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2001)

Kırsal Yörede Köy Bazında Ağaç ve Orman Kaynaklarının Yönetimi ve Faydalanma Şekilleri (Isparta İli-Aliköy Örneği)

Serap FİLİZ

Özet


Bu araştırma Isparta İli merkez İlçesine bağlı Aliköy'de, köy bazında ağaç ve orman kaynaklarının yönetimi ve faydalanma şekillerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği (Rapid Rural Apprasial, RRA) kullanılmıştır. Köyün orman, mera ve tarım alanlarının toplamı 43780 dekardır. Bugün köyde, 486 hanede toplam 1311 kişi yaşamaktadır. Genç nüfusun şehir merkezlerine özellikle Isparta İli' ne göç eğilimi vardır. Köyün ekonomisi ağırlıklı tarımsal faaliyetlere arpa, buğday, mısır ve çavdar yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayanmaktadır. Arazi mülkiyeti Aliköy'de en önemli problemdir. Diğer problemler ise; tarımsal üreticilikte bilinçsizce yaklaşımlar, üretkenliğin azalması, hane halkının gelir düşüklüğü, üretim aktivitelerinin azlığı, susuzluk ve yakacak ile yapacak odun kıtlığıdır. Bu çalışmada tüm köyün sosyoekonomik ve kültürel şartları tanıtılmış ve köyün arazi kullanım şekli verilmiştir. Diğer yandan çalışmada ağaç ve orman kaynaklarının yönetimi tanıtılmıştır. Bu vak'a örneği toplum ormancılığı yaklaşım tarzında orman ürünlerini geliştirme çalıştırmalarını da tanıtmaktadır. Köy için uygun arazi kullanım şekilleri ev bahçeleri, sınır ağaçlandırmaları ve elle ürün yetiştirme teknikleridir.
Anahtar kelimeler: Ağaç kaynakları, Yönetim, Faydalanma.

Tam Metin: PDF