DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı:1 (2002)

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Arif GÜRAY, Murat KILIÇ

Özet


Bu çalışmada, kama dişli köşe birleştirmelerde ağaç türü ve diş tipinin diyagonal basma direnci üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) odunlarından elde edilen örneklere uzun ve kısa olmak üzere iki diş tipi açılmıştır. Birleştirme işleminde PVA tutkalı kullanılmıştır. Hazırlanan 80 adet numuneye ASTM 143-88'e göre diyagonal basma direnci deneyi uygulanmıştır. Sonuçlara göre en yüksek diyagonal basma direnci, kayın odununda ,ve uzun diş tipinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:Kama Dişli Birleştirme, Sarıçam,Doğu Kayını, Diyagonal Basma Direnci

Tam Metin: PDF