DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı:1 (2002)

TİTREK KAVAK (Populus tremula L.) ODUNUNUN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM YERLERİ

Nuri ÖNER, Salih ASLAN

Özet


Bu araştırmada; Türkiye ve Dünya’da geniş doğal yayılışı bulunan ve odunu, odun kökenli sanayiinin bazı dallarında önemli ölçüde kullanılan, Titrek Kavak (Populus tremula L.)’ın doğal yayılışı, botanik, anatomik, teknolojik özellikleri ve kullanım yerleri incelenmiştir.

Bu bağlamda, Titrek Kavak’ın odununa ilişkin hava kurusu ve tam kuru özgül ağırlıkları, hacim ağırlık değeri, odunun toplam hacimsel çekme ve şişme yüzdeleri gibi fiziksel özellikler ile liflere paralel basınç, eğilme, dinamik eğilme, liflere paralel makaslama dirençleri ve Janka sertlik değeri gibi mekanik özellikler;Öner(1996),Erten ve ark.(1995) tarafından yapılan araştırmalardan elde edilmiştir.

Öner(1996) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; Titrek Kavak odununun hava kurusu ve tam kuru özgül ağırlıkları, 0,42190 ve 0,38350 g/cm³, hacim ağırlık değeri 0,33620 g/cm³, odunun toplam hacimsel çekme ve şişme yüzdeleri ,%12,04446 ve 13,36872, liflere paralel basınç, eğilme, dinamik eğilme, liflere paralel makaslama dirençleri ve Janka sertlik değerleri ise sırasıyla 395,61000 kp/cm2,761,75770 kp/cm2,0,522990 kpm/cm2,69,79000 kpm/cm2,liflere dik 356,52100 ve liflere paralel 258,81300 kp/cm2 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Titrek Kavak odununun fiziksel ve mekanik özellikleri daha önce yapılan çalışmalarla, kimyasal özellikleri ise diğer kavak türleriyle karşılaştırılmış, kullanım yerleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Titrek Kavak, Teknolojik Özellikler

Tam Metin: PDF