DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2002)

BONİTETİN ÖNEMİ

Ünal ELER

Özet


Doğal ve yapay gençleştirme ile gençliğin getirilmesi, bakım kesimleri yapılarak yetiştirilmesi, yatırım faaliyetleridir. Her yatırımda, karlılık ön planda dikkate alınması gereken, önemli konudur.

Ormancılıkta, yapılan yatırımlarda karlılık konusunda, bonitet sınıfının etkisi vardır. Gençleştirme çalışmalarında sahaların öncelik sırasının kararlaştırılmasında, bonitet ağırlık kazanır. Gençleştirme ve ağaçlandırmada, tohum ve fidan kullanımında bonitet uyumunun kimi etkileri olabileceği görülmektedir. Ormancılık uygulamalarımızda, bu önemli konulara gereğince dikkat edilmemektedir.

Asal ağaç türlerimizin biyolojileri gereği, kimi farklı özellikleri vardır. Bu bakımdan bonitet için, eksik, yetersiz bilgilerimiz bulunmaktadır.

Araştırmalar yapılarak, sorunların açıklığa kavuşturulması, potansiyel verimin kararlaştırılması ve yatırımlarda bunun dikkate alınması; böylelikle, ortaya çıkacak ekonomik kayıpların azaltılması gerekir.

Anahtar kelimeler: Bonitet, Gençleştirme Alanlarının Öncelik Sırası, Bonitet Uyumu, Ekonomik Kayıplar.

Tam Metin: PDF