DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2002)

ÇANKIRI (KENBAĞ) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

Mahmut YÜKSEL, Ceyhun GÖL, Orhan DENGIZ

Özet


Bu araştırmanın amacı, aluviyal araziler üzerinde oluşmuş Çankırı-Kenbağ orman fidanlığı topraklarının fiziksel, kimyasal ve morfolojik özelliklerin incelenmesidir. Araştırma alanı Çankırı il merkezine 6 km uzaklıkta olup deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 710 m dir. İklim yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve serttir.

Çalışma bölgesindeki topraklar, özellikle Tatlı çayının değişik taşkın zamanlarında getirmiş olduğu sedimanlar üzerinde ve yamaç arazilerin etkileri sonucu oluşmuştur.

Bölgeye ait topografik harita ve krokilerin incelenmesi, grit yöntemi ve burgu yoklamaları ile gerçekleştirilen arazi gözlemlerinden sonra, araştırma sahasında 9 profil kazılmıştır. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre örnekler alınmış ve labaratuvarda analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi ile 7 farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Bunlardan 2 tanesi Aridisol ve 5 tanesi Entisol olarak sınıflandırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Morfoloji, Genesis, Taksonomi, Etüd

Tam Metin: PDF