DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2002)

Miscanthus (FİL ÇİMENİ) Giganteus, Miscanthus Goliath ve Miscanthus Silberfahne’DE SELÜLOZ, HEMİSELÜLOZ ve LİGNİN MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Samim YAŞAR

Özet


Bu çalışmada; selüloz ve kağıt üretimi ile termo-kimyasal ve kimyasal proseslerde hammadde olma özellikleri bakımından oduna alternatif teşkil eden Miscanthus (Fil Çimeni) bitkisinin üç yaşındaki, üç ayrı alttürü1 Giganteus, Goliath ve Silberfahne’de selüloz, hemiselüloz ve lignin miktarları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Lignin tayini, hemiselüloz ve selüloz izolasyonu için modifiye edilmiş TAPPI-Standart metotları kullanılmıştır. Hemiselüloz ve selüloz analizi, İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) ve Yüksek Performans Anyon Değişim Kromatografisi- Puls Amperometrik Dedeksiyon (HPAEC-PAD) ile gerçekleştirilmiştir. Miscanthus Goliath ve Miscanthus Silberfahne lignin, hemiselüloz ve selüloz miktarları bakımından benzer özellikler gösterirken, Miscanthus Giganteus’da bu iki alttüre oranla selüloz miktarında artış, buna karşılık hemiselüloz ve lignin miktarında düşüş tespit edilmiştir.

1Son yıllardaki Miscanthus sinensis ile ilgili yayınlarda tür ismi kullanılmayıp, tür yerine tanımlama alttürle yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Miscanthus (Fil Çimeni), Selüloz, Hemiselüloz, Lignin, TAPPI-Standart Metodları, İnce Tabaka Kromatografisi (İTK), Yüksek Performans Anyon Değişim Kromatografisi- Puls Amperometrik Dedeksiyon (HPAEC-PAD).

Tam Metin: PDF