DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2002)

TÜRLER ARASI BİRLİKTELİĞİN İNTERSPESİFİK KORELASYON ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

Kürşad ÖZKAN

Özet


Bu çalışmada, Beyşehir gölü havzası-Dedegül dağları yöresinde Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Defne yapraklı laden (Cistus laurifolius L.) türlerinin birbirlerine bağımlı olarak dağılıp dağılmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem olarak, İnterspesifik korelasyon analizi kullanılmış ve sonuçta, Laden türünün genel olarak karaçamın refakatçi türü olduğu analitik olarak ortaya konulmuştur.

Bu yöntem ile, asli ağaç türlerinin refakatçi türleri yanında ters refakatçi türleri de belirlenebilir. Böylece, herhangi bir yetişme ortamında, ağaçlandırmada kullanılacak tür ya da türlerin seçimini kolaylaştıracak önemli bilgiler sağlanabilir.

Anahtar kelimeler: İnterspesifik Korelasyon Analizi, Karaçam, Beyşehir Gölü Havzası

Tam Metin: PDF