DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2003)

ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİNİN BİTKİ KOMPOZİSYONU ÖRNEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Cengiz ACAR, Elif DEMİRBAŞ, Elif DEMİRBAŞ, Pınar DİNÇER, Pınar DİNÇER, Habibe ACAR, Habibe ACAR

Özet


Bu araştırmada, peyzaj tasarımları için öznel olmayan bitki kompozisyonlarının oluşturulmasında, görsel içerikli bir anket çalışması yardımıyla yapı-bitki ağırlıklı bir alanda öneri alternatifler geliştirilmiştir. Bitki kompozisyonlarının değerlendirilmesinde anlamsal farklılaşım ölçeğinden yararlanılarak kullanıcı tercihleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, deneklerin vermiş oldukları cevaplara ait istatistiksel testlerden farklı sıfat çiftlerine göre seçilen alternatiflerin faktör analizi sonucu farklılıklar oluşturduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bitki Komposizyonu, Anlamsal Farklılaşım Tekniği

Tam Metin: PDF