DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2003)

ISPARTA SIĞLA (Liquidambar orientalis Mill.) ORMANI TABİATI KORUMA ALANI BİTKİ TAKSONLARI

Hüseyin FAKİR, Özlem DOĞANOĞLU

Özet


Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde yer almakta olup, idari yönden Isparta’nın Sütçüler ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. Büyüklüğü 88.5 hektar olan alanın denizden yüksekliği 180 m ile 550 m arasında değişmektedir. Tabiatı Koruma Alanı’ndan, 1999-2003 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında 242 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler kurutulduktan sonra “Flora of Turkey and The East Aegean Islands” adlı esere göre tanıları yapılmıştır.

Bitki örneklerin tanıları sonucunda, 50 familya ve 75 cinse bağlı 78 takson tespit edilmiştir. Taksonlardan 4’ü endemiktir.

Ayrıca, çalışma sırasında Tabiatı Koruma Alanı tamamıyla taranarak, en kalın çaplı ve uzun boylu ağaç ve ağaçcıklar belirlenmiştir. Bu ağaç ve ağaçcıklarda, taç, göğüs yüksekliğindeki çap ve boy tespitleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sığla, Tabiatı Koruma Alanı, Isparta.

Tam Metin: PDF