DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2003)

ORMAN FİDANLIKLARINDA ÇÖKERTEN HASTALIĞININ ÖNEMİ VE HASTALIĞIN BİYOLOJİK KONTROLÜNDE EKTOMİKORİZAL FUNGUSLARIN KULLANIMI

Tuğba DOĞMUŞ, Özlem DOĞANOĞLU

Özet


Her yıl Türkiye de yaklaşık olarak, 700 milyon adet fidan üretilmektedir. Fidanlıklarda sağlıklı fidan üretimi bir çok faktörün etkisi altındadır. Fidan kalitesinin iyi olması, ağacın sonraki gelişimi dolayısıyla orman verimliliği açısından son derece önemlidir. Ancak, fidanlıklarda uygulanan hatalı üretim teknikleri fidanları hem çıkış öncesi hem de çıkış sonrası dönemde son derece tahripkar olan, çökerten etmenlerine karşı duyarlı hale getirmektedir. Sağlıklı fidan yetiştirmede, topraktaki besin elementlerinin ve suyun alınımını kolaylaştıran, kuraklığa, ağır metal toksisitesine ve hastalık etmenlerine karşı fidanların dayanıklılığını arttıran ektomikorizal fungusların önemi büyüktür. Bu makalede, çökerten hastalığının önemi, etmenleri ve hastalığın biyolojik kontrolünde ektomikorizal fungusların kullanım olanakları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çökerten Hastalığı, Ektomikoriza, Biyolojik Kontrol

Tam Metin: PDF