DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2003)

LAMİNE EDİLMİŞ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Lipsky) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Hakan KESKİN

Özet


Bu çalışma, lamine edilmiş Doğu ladini odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla Doğu ladini (Picea orientalis Lipsky) odunundan PVAc-D4 tutkalı ile 5 katmanlı olarak hazırlanan lamine ağaç malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan deney örnekleri üzerinde; yoğunluk TS 2472, daralma miktarı TS 4083, eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü TS 2474 ve TS 2478, basınç direnci TS 2595, makaslama direnci, ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak, lamine edilmiş Doğu ladini’nde hava kurusu yoğunluk 0,466 g/cm3, hacimsel daralma miktarı % 11,99, eğilme direnci 75,29N /mm2, eğilmede elastiklik modülü 10359,77 N/mm2, basınç direnci 43,54 N/mm2, makaslama direnci 6,59 N/mm2 olarak bulunmuştur. Deneyler sonunda; Doğu ladini’nden lamine edilerek elde edilen malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerinin bu ağaç türünü temsil eden masif ağaç malzemeye göre daha üstün olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler : Laminasyon, Doğu Ladini Odunu, PVAc-D4 Tutkalı

Tam Metin: PDF