DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2003)

KENTSEL PEYZAJDA DOĞAL STİLİN FONKSİYONEL DEĞERLERİ VE BUNLARIN KLASİK STİLLE KARŞILAŞTIRILMASI

Halil ÖZGÜNER

Özet


Yirminci yüzyılın sonlarına doğru insanların doğaya karşı davranışlarında meydana gelen hızlı değişim kentlerde doğal yeşil alanlara karşı halkın ve peyzaj alanındaki profesyonel kesimin ilgi ve duyarlılıklarını artırmış, bunun sonucunda kentlerde doğal yeşil alanların artırılmasını öngören doğal stil peyzaj tasarımı ve uygulamaları birçok modern peyzaj tasarımcısı ve planlayıcısı tarafından benimsenerek kent yeşil alanlarının tasarımında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada doğal stilin fonksiyonel değerleri çeşitli yönlerden incelenmiş ve bunlar klasik stil ile ayrıntılı olarak karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent Yeşil Alanları, Doğal Stil, Klasik Stil

Tam Metin: PDF