DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2003)

DOĞU KAYINI (Fagus oriantalis L.) ve KARA KAVAK (Populus nigra L.) KOMBİNASYONU İLE ÜRETİLMİŞ LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Hakan KESKİN, Abdullah TOGAY

Özet


Bu çalışma, Doğu kayını ve Kara kavak kombinasyonu ile üretilmiş lamine ağaç malzemelerin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Doğu kayını ve Kara kavak odunlarından PVAc-D4 tipi tutkal ile beş katmanlı olarak hazırlanan lamine masif ağaç malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan 250 adet deney örneği üzerinde; yoğunluk TS 2472, eğilme direnci TS 2474, eğilmede elastiklik modülü TS 2478, basınç direnci TS 2595, makaslama direnci ASTM D 3110, yarılma direnci ise ASTM D 143 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deneyler sonunda, Doğu kayını ve Kara kavak kombinasyonu ile üretilmiş lamine ağaç malzemelerin hava kurusu yoğunluğu 0.571g/cm3, eğilme direnci 98.66 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 9020.24 N/mm2, basınç direnci 54.49 N/mm2, makaslama direnci 9.11 N/mm2, yarılma direnci 0.540 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; kayın ve kavak kombinasyonu ile üretilmiş lamine ağaç malzemeler mobilya malzemesi olarak kullanılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Laminasyon, Doğu kayını, Kara kavak, PVAc-D4 Tutkalı

Tam Metin: PDF