DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2004)

ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)’NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Oğuzhan SARIKAYA

Özet


Bu çalışmada Akdeniz Bölgesi çam ormanlarının en önemli primer yaprak zararlılarından olan Çam keseböceği Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)’nın yumurta koçanı adı verilen yumurta paketlerinin yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla iki farklı alandan toplam 126 adet yumurta koçanı toplanmıştır. Arazi çalışmaları 2002 yılının Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Örnek toplanan alanlardan biri kızılçam, diğeri karaçam ormanıdır. Toplanan örnekler üzerinde gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yapılarak yumurta koçanlarının yapısı belirlenmiş olup bunun yanında yumurta parazitoitleri, tırtıl çıkış ve parazitlenme oranları da tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Thaumetopoea pityocampa, Yumurta koçanı, Isparta

Tam Metin: PDF