DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2004)

TOROS SEDİRİ’NDE (Cedrus libani A. Rich.) BOY, ÇAP VE HACİM İÇİN YAŞLAR ARASI FENOTİPİK İLİŞKİLER

Nebi BİLİR

Özet


Bu çalışmada, Isparta yöresinde tesis edilen bir Toros sediri plantasyonundaki bireyler üzerinde, 3, 6 ve 9 yaşındaki çap ve boylar ölçülerek hacimler hesaplanmış, elde edilen değerler yardımıyla bu türün, çalışmaya konu özellikler bakımından yaşlar arasındaki ilişkileri (yaş-yaş korelasyonu) belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışma sonucunda, aynı özellik bakımından yaşlar arasında istatistik bakımdan anlamlı (p ≤ 0,05) pozitif fenotipik ilişkiler olduğu, yani ilk yıllarda çap, boy ve hacim değerleri yüksek olan bireylerin ileriki yıllarda da bunu devam ettirdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, türün bakım çalışmaları, tohum kaynaklarının belirlenmesi ve ıslah programı sırasında üstün ağaç seçiminde göz önüne alınabilir. Bununla birlikte, yaşlar arasındaki genotipik ilişkiler ile optimum seleksiyon yaşını belirlemek amacıyla aile seviyesinde çalışmalar yapılarak, bu türe özgü eşitlikler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toros sediri, Fenotipik korelasyon, Boy, Çap, Hacim

Tam Metin: PDF