DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2004)

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YERALAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ FİRMALARININ İHRACAT PROBLEMLERİ

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Hasan SERİN, Hicabi CINDIK

Özet


Ülkeler sahip oldukları ekonomik kaynaklarını kullanabildikleri ve Dünya piyasaları ile entegre olabildikleri düzeyde gelişme hızını arttırabilir ve ekonomik kalkınma ve büyümeyi yakalayabilir. Hızla gelişen rekabet ortamı içerisinde işletmelerin istenilen konumu yakalayabilmeleri için ekonomik faaliyetlerini etkileyen faktörleri kapsamlı analize tabi tutmalıdırlar. Böylelikle gerek iç ve gerekse dış piyasalarda işletmeler daha etkin konuma taşınabilirler. Bu çalışmada Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta) imalat sanayi ve istihdamının önemli bir kesimini elinde bulunduran orman ürünleri sanayi işletmelerinin mevcut durumları ve ihracat problemlerinin incelenmesi amacıyla seçilen 150 adet işletmeye anket uygulanmıştır. Bürokratik engeller, finansman ve eğitimli çalışan eksikliği ihracat alanında yaşanan en önemli sorunlar olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Batı Akdeniz, Orman endüstrisi, İhracat problemleri

Tam Metin: PDF