DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2004)

SU BUHARI ETKİSİNDEKİ ETİKET YONGALI LEVHA’DA (WFB) VERNİKLEMENİN BOYUT DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

Hakan KESKİN

Özet


Bu çalışma, etiket yongalı levha’nın (WFB) ıslak mekanlarda vernikli ve verniksiz kullanılması halinde boyutlarında meydana gelebilecek değişmeleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, WFB den 10x10x1,8 cm ölçülerinde hazırlanan 10’ar adet verniksiz, yüzey ve kenarları poliüretan vernik ile kaplanmış deney örnekleri 6, 24, 60 ve 96 saat süre ile sıcaklığı 49±2 ºC ve bağıl nemi 85±3 olan ortamda bırakıldıktan sonra, TS 3634, TS 3639 ve TS EN 318’de belirlenen esaslara göre; ağırlık, kalınlık ve genişlik ölçülerinde meydana gelen değişmeler belirlenmiştir. Sonuç olarak; verniksiz ve vernikli örneklerde sırasıyla, ağırlık artışları % 111 ve % 99, kalınlık artışları %29 ve %26, genişlik artışları %1,1 ve %0,8 olarak belirlenmiştir. Bunlara göre; su buharı etkisinde bırakılan vernikli WFB’lerde boyut değişmeleri verniksiz olanlardan daha az olmuştur. Bu nedenle ıslak mekanlarda kullanılacak WFB’nin yüzey ve kenarlarının poliüretan vernik ile kaplanması boyut stabilitesi bakımından avantaj sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Etiket yongalı levha (WFB), Boyut değişimi, Rutubetli ortam

Tam Metin: PDF