DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2004)

KİTİN SENTEZİNİ ENGELLEYEN DİFLUBENZURON İLACININ SARIÇAMIN ÖNEMLİ ZARARLISI OLAN ÇALI ANTENLİ ÇAM YAPRAKARISI (Diprion pini L. : HYMENOPTERA-DIPRIONIDAE) MÜCADELESİNDE KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

Ziya ŞİMŞEK

Özet


Yapılan çalışma sonucunda D. pini erginlerinin yılda bir döl verdiği; hava sıcaklığının ortalama 15 oC'ye ulaştığı haziran ayında kokonlarından çıkan erginlerin uçmaya başladıkları; bunların bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların ağustos-ekim ayları boyunca ağaçlara zarar verdiği; hava sıcaklığının 10 oC'nin altına düştüğü ekim ayı sonunda toprağa girerek kışı, ördüğü kokon içerisinde olgun larva döneminde geçirdiği saptanmıştır. Mücadele bakımından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; D. pini'nin 4.-5. larva döneminde 200 g preparat/ha dozda kullanılan %25 diflubenzuron ilacının, ilaçlamadan bir hafta sonra ortalama %83.7, iki hafta sonra ise %97.9 oranında etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle sözü edilen ilacın, belirtilen dozda D. pini'nin larva dönemlerinde kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Diprion pini, Biyoloji, Diflubenzuron, Sarıçam, Mücadele zamanı

Tam Metin: PDF