DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2004)

TOPOGRAFİK HARİTALARA OTURTULMUŞ MEŞCERE HARİTALARININ ARAZİ ORYANTASYONUNDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR VE ORMANCILIK PRATİĞİNE KATKILARI

İbrahim ÖZDEMİR, Ünal ASAN

Özet


Arazi çalışmalarında oryantasyon uygulayıcının karşılaştığı en önemli sorundur. Uygulamaya bakıldığında bu konudaki yanlışlığın en çok tali sırt ve derelerin yoğun bulunduğu kırık ve eğimli arazilerde yapıldığı, böyle arazilerde bölme ve bölmecik sınırlarının doğru saptanamadığı görülmektedir. Meşcere tipleri haritasına eşyükselti eğrilerini eklemek suretiyle oluşturulacak yeni tip haritalarla, arazide yapılacak bu hatalar azaltılabilecektir. Bu çalışmada, önce eşyükselti eğrileri ile kombine edilmiş meşcere haritalarının ormancılığın değişik alanlarında uygulamaya getireceği kolaylıklara işaret edilmiş, sonra da böyle haritaların nasıl düzenleneceği gösterilmiştir. Günümüz koşullarında, mevcut meşcere tipleri haritaları ve topografik haritaların bilgisayar ortamında nasıl birleştirileceği somut örneklerle açıklanmıştır. Vektör verilere ihtiyaç olunmadan, taranmış raster formatındaki meşcere haritası ve topografik harita, ER Mapper sayısal görüntü işleme yazılımı kullanılarak birleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meşcere tipleri haritası, CBS, Veri entegrasyonu

Tam Metin: PDF