DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2005)

KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI (EĞİRDİR – ISPARTA) ORMANLARININ MEŞÇERE KURULUŞLARI

Cengiz YÜCEDAĞ, Serdar CARUS

Özet


Bu çalışmanın amacı; Isparta Orman Bölge’sinde yer alan Kovada Gölü Milli Parkı’nın Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.)+Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) karışık, saf haldeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Meşe (Quercus spp.) ve Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) meşcerelerindeki aktüel kuruluşları ve onların dinamiğini ortaya koymaktır. Araştırmada, Toros Göknarı’ nın Anadolu Karaçamı ile karışık meşcerelerinde 3, saf Kızılçam, Meşe ve Ardıç meşcerelerinde sırasıyla 4, 2 ve 1 adet olmak üzere toplam 10 örnek alan alınmıştır. Örnek alanlarda alt, orta ve üst katlara göre hacim ve hacim elemanlarının dağılımları belirlenmiştir. Ayrıca, meşcere kuruluşları ile ilgili silvikültürel değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Milli park, Silvikültür, Meşcere dinamiği, Meşcere kuruluşu

Tam Metin: PDF