DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2005)

ORMAN AĞAÇLARINDA EŞLEŞME ŞEKİLLERİ

Nuray KAYA

Özet


Orman ağaçlarında yaşayabilir nitelikteki tohumlar başlıca üç farklı tipteki döllenme (eşleşme) sonucu oluşur: kendi-kendine döllenme, aynı lokal populasyon içinde farklı bireyler arasındaki döllenme ve lokal populasyon dışındaki bireylerden gelen polenlerle döllenmedir. Kozalaklı orman ağacı (konifer) türlerinde eşleşme şekli konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda hızla artmaktadır. Klonal tohum bahçelerinde kendinden-başka-bireylerle döllenme sonucu oluşan tohumların yarısından fazlası tohum bahçesi dışındaki bireylerden gelen polenler (yabancı gen akımı) sonucu oluşmaktadır. Doğal populasyonlarda ise oluşan tohumların, ne oranda kendi-kendine döllenme sonucu, ne oranda aynı populasyon içindeki farklı bireyler arasındaki döllenme sonucu, ne oranda gen akımı sonucu oluştuğu konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu makalede, koniferlerde eşleşme modelleri ve eşleşme sistemiyle ilgili parametrelerin, genetik markırlar (belirteçler) yardımıyla belirlenmesi konusunda bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eşleşme sistemi, Orman ağaçları, Gen akımı, İzoenzim

Tam Metin: PDF