DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2005)

TRABZON KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİWİ BİTKİSİ (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)’NİN LİF MORFOLOJİSİ

Barbaros YAMAN, Ayhan GENCER

Özet


Bu çalışma; Trabzon ekolojik koşullarında kültürü yapılan Kiwi bitkisinde (Actinidia deliciosa) odunsu budama artıklarının selüloz ve kağıt üretimi yönünden kullanılabilme olanağını değerlendirebilmek için, söz konusu bitkinin lif morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. A. deliciosa’da ortalama lif uzunluğu 1583,9 µm, lif genişliği 35,97 µm, lümen genişliği 22,30 µm ve lif çeper kalınlığı 6,84 µm olarak tespit edilmiştir. Lif boyutlarına dayanılarak hesaplanan Keçeleşme oranı 44,03, Elastiklik katsayısı 61,99, Rijidite katsayısı 19, Runkel oranı 0,61 ve Mühlsteph oranı 61,58’dir. Bu sonuçlardan özellikle Runkel oranı ve Elastiklik katsayısı değerleri lif morfolojisi incelenen A. deliciosa odununun kağıt yapımında kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Actinidia deliciosa, Lif Morfolojisi, Kağıt Yapımı

Tam Metin: PDF