DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2008)

KENTSEL ALANDA ÇOCUKLARA DOĞA BİLİNCİ KAZANDIRMADA OYUN MEKÂNI TASARIMININ ROLÜ

Duygu ÇUKUR, Halil ÖZGÜNER

Özet


Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalar, çocukluk döneminde kazanılan bilincin ileriki yaş dönemlerini de etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu makalede, doğa bilincinin çocukluk döneminde verilmesi gerekliliğinden hareketle öncelikle, mevcut kültürel yapı içinde verilen bilinç ortaya konulmuş ve bu bağlamda (1)“çocuklara nasıl bir doğa bilinci verilmelidir?” ve (2) “doğa bilinci çocuklara nasıl verilmelidir?” sorularının fiili durumdaki yanıtı, ülkemiz ve yurtdışı örnekleri değerlendirilerek irdelenmiştir. Bu sorulara yanıt arayan makalede sırasıyla şu sonuçlara ulaşılmıştır. (1) İnsana kendisini doğanın parçası olarak görmesini sağlayacak “ekolojik benlik bilinci” verilmelidir. (2) Doğa bilinci, çocuğa oyun eylemi üzerinden ve doğal mekân kullanımıyla deneyimleyerek verilmelidir. Bu doğrultuda, Ergin (1982)’in geliştirdiği “oyun bölgesi” tanımına temellenen ve peyzaj düzenlemesiyle oyun alanlarında doğal öğe ve doğal mekan tasarımını içeren bir konsept önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi, Doğa bilinci, Oyun bölgesi.

Tam Metin: PDF