DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 16, Sayı 1 (2015)

Orman Genel Müdürlüğü idari yapısının ve bazı ormancılık mevzuatının Türkiye’de emisyon ticaret sistemine uyumu

Çağlar Başsüllü, Ahmet Tolunay

Özet


Bu çalışma, Orman Genel Müdürlüğü idari yapısının ve Türkiye ormancılık mevzuatının emisyon ticaret sistemine yönelik güncellenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’de, 2015 yılı sonrasında emisyon ticaret sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında, karbon piyasalarına yönelik hazırlanan ormancılık projelerinden sertifikalı karbon kredileri elde edilebilmektedir. Türkiye’nin ulusal sera gazı envanterine göre tek yutak alanlarını oluşturan orman ekosistemleri bu nedenle önemli bir yere sahiptir. Orman Genel Müdürlüğü’nün ileriki dönemde karbon piyasalarına girebilmesi için idari yapısında ve mevzuatında bazı değişiklikler yapması gerekmektedir. Çalışma sonucuna göre, idari olarak İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nün kurulması ve mevzuat açısından da 1982 Anayasası’nın 169. maddesinde, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda ve 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’da değişikliklerin yapılması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, Ormancılık mevzuatı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye emisyon ticaret sistemi

Tam Metin: PDF