DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 16, Sayı 1 (2015)

Yükseköğretim kurumlarında yaban hayatı eğitimi, önemi ve karşılaşılan sorunlar

Erol Akkuzu, Sabri Ünal, Özkan Evcin

Özet


Yaban hayatı eğitiminin yükseköğretim kurumlarında yer alması süreci Türkiye ve gelişmiş batı ülkelerinde farklılıklar arz etmektedir. Özellikle Türkiye’de yaban hayatı ile ilgili program ve bölümlerin açılması hususu son yıllara kadar gerekli ilgiyi görmemiştir. Türkiye’de yaban hayatı eğitimi üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilmektedir. Ön lisans düzeyinde “Av ve Yaban Hayatı” ve “Avcılık ve Yaban Hayatı” programları mevcut olup çeşitli üniversiteler bünyesinde sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Lisans düzeyinde “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi” bölümleri çoğunlukla orman fakülteleri bünyesinde yer almaktadır. Aktüel olarak orman fakülteleri dışında açılan tek bölüm Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yer almaktadır. Bu derlemede, yaban hayatı eğitiminin önemi, Türkiye ve özellikle gelişmiş batı ülkelerindeki tarihi süreç, yaban hayatının ekonomiye katkısı, yaban hayatı eğitimi alan mezunların iş olanakları, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yaban hayatı, Üniversiteler, Eğitim, Ekonomi

Tam Metin: PDF