DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

MEKANİK ORMANCILIK ARAÇLARININ BİRİM MALİYETLERİNİN MİCROSOFT EXCEL TABANLI PROGRAM İLE HESAPLANMASI

Abdullah E. AKAY, Neşe YENİLMEZ, Halit BÜYÜKSAKALLI, Dursun ŞAKAR

Özet


Ülkemizde mekanik ormancılık araçlarından daha verimli ve etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için bu araçların ekonomik analizleri yapılarak birim maliyetleri belirlenmelidir. Bu çalışmada, mekanik ormancılık araçlarının birim maliyetlerini hesaplayan Microsoft Excel tabanlı bir program (Maliyet Analizi 1.5) geliştirilmiş ve ülkemizde ormancılık çalışmalarında yaygın olarak kullanılan mekanik araçlardan bazılarının verimlilik ve planlanmış kullanma saatlerine göre birim maliyetleri hesaplanmıştır. Ayrıca, birim maliyeti etkileyen temel faktörler ortaya konulmuştur. Sonuçlara göre birim maliyeti en çok etkileyen parametrelerin başında satın alma fiyatı, ekonomik ömür, motor gücü, birim yakıt fiyatı ve verimlilik oranı gelmektedir.

Anahtar kelimeler: Mekanik orman araçları, Birim maliyet, Mekanizasyon, Ekonomik analiz.

Tam Metin: PDF