DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana TOMRUKLARINDAN KESİLEN DİSKLERİN Heterobasidion annosum s.l. TARAFINDAN KOLONİZASYONU

H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Asko LEHTİJÄRVİ, A. Gülden ADAY

Özet


Bu çalışmada, Bolu, Aladağ-Şerif Yüksel Araştırma Ormanı’nda yeni kesilmiş, 21 göknar (Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana) ağacının tomruklarının farklı yüksekliklerinden alınan 39 adet diskte, Heterobasidion annosum s. l.’ a ait konidioforların varlığı araştırılmıştır. Oda sıcaklığında bir haftalık inkubasyon döneminin sonunda, her bir diskin 5 farklı noktasından alınan konidioforlardan gelişen miselyumda, kanca oluşumuna bakılmış ve bunların % 90,97’sinin homokaryotik % 9,03’ünün ise heterokaryotik karakterde olduğu tespit edilmiştir. Heterokaryotik özellikteki miselyumun elde edildiği disklerde, hastalık etmeninin ağaçta daha önceden bulunduğuna işaret eden tipik belirtilere rastlanmamıştır. Kesitlerin alındığı tarihte havada basidiospor inokulumunun var olduğu, dolayısıyla yeni kesilmiş disklerde gözlenen bulaşmanın basidiosporlar aracılığıyla gerçekleştirildiği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Annosum kök çürüklüğü, konidiofor, basidiospor, odun diskleri, göknar.

Tam Metin: PDF