DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) EKSTRAKTİF MADDELERİNDE ISIL İŞLEM UYGULANMASI SONUCU OLUŞAN RENK DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Samim YAŞAR

Özet


Odunun rengi kurutmaya bağlı olarak değişmektedir ve odun ekstraktifleri oluşan renk değişmesinde etkili olan bileşiklerdendir. Bu çalışmada kızılçam öz odunundan elde edilen ekstraktif maddelerde farklı sıcaklık ve sürelerde ısıl işlem uygulanmasıyla meydana gelen renk değişimi incelenmiştir. Renk değerlerinin sınıflandırılmasında CIE lab sistemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda uygulama sıcaklığının artırılması ve sürenin uzatılmasıyla çoğunlukla parlaklığın azaldığı ve kırmızılığın arttığı görülmüştür. Renk değişiminin uygulama sıcaklığı ve süresiyle ilişkisinin korelasyon R2=0.88 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Odun ekstraktifleri, Isıl işlem, Renk değişimi.

Tam Metin: PDF