DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

KARAYOLU ŞEVLERİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN ODUNSU BİTKİLERİN KULLANIM ALANLARININ İRDELENMESİ; ERZURUM-UZUNDERE ÖRNEĞİ

Hilal YILMAZ, Hasan YILMAZ

Özet


Peyzaj planlama çalışmalarının en önemli materyalini doğal bitkiler oluşturmaktadır. Erzurum ve çevresinde doğal olarak yetişebilen ağaç, çalı ve otsu bitki türlerinin peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanımları yaygın değildir. Braun-Blaunquet’in (1932) Floristik Analiz Yöntemi kullanılarak, çalışma alanında ekstrem iklim ve yetişme ortamı şartlarında doğal olarak yetişebilen odunsu bitki türleri tespit edilerek kullanılabilecekleri alanlar irdelenmiştir. Bu araştırma 2005–2006 yıllarında, Erzurum-Uzundere karayolu boyunca yapılmıştır. Çalışma alanı fitocoğrafik konumu ile A8 ve A9 karelerinin kesiştiği alan üzerinde bulunmaktadır. Araştırma 875–2119 m’ler arasında bulunan karayolu şevleri boyunca 23 farklı istasyonda yürütülmüştür. Araştırma alanında 21 familyaya ait 43 odunsu bitki türü tespit edilmiş olup, tespit edilen bitkilerin estetik ve fonksiyonel özelliklerine göre peyzaj planlama çalışmalarında kullanım olanakları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Odunsu bitkiler, karayolu şevi, bitkisel tasarım, peyzaj planlama, Erzurum-Uzundere.

Tam Metin: PDF