DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

KAMPİNG / ÇADIRLI KAMP İÇİN ALAN SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BİR UYGULAMA

Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN

Özet


İnsanlar, kentsel ortamların fiziksel ve psikolojik baskılarından kısa süreli de olsa uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak istemektedir. Bu amaçla doğal alanlarda gerçekleştirilebilen rekreatif etkinliklere yönelmektedir. Doğada olma isteğini yüksek düzeyde karşılaması, farklı sportif aktivitelere ve konaklama biçimlerine olanak sunması gibi özelliklerinden dolayı kamp etkinliği oldukça fazla tercih edilmektedir. Çalışmada, kamp etkinliğinin gerçekleştirilebileceği kamping / çadırlı kamp alanları için alan seçim kriterleri, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir. Daha sonra, belirlenen kriterlere göre Bartın-Uluyayla havzasında kamp etkinliğinin yapılabileceği alanlar ortaya konulmuştur. Alana ait bazı verilerin toplanmasında Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD) tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 4700 hektarlık Bartın-Uluyayla havzasının 7,1 hektarlık bölümü kamp etkinliği açısından “en uygun”, 4692,9 hektarlık bölümü ise “koşullu uygun” alanlar olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kamp, Kamping, Çadırlı kamp, Hızlı Kırsal Değerlendirme (Hkd), Bartın-Uluyayla.

Tam Metin: PDF