DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

ISPARTA KENT MERKEZİNDEKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ MEVCUT DURUMU VE ÇOCUKLARIN BU ALANLARA KARŞI DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Halil ÖZGÜNER, Candan ŞAHİN

Özet


Hızlı kentleşme nedeniyle günümüzde kentlerde çocuklar doğa ile bağımsız olarak daha az birliktelik kurabilmekte, dış ortamda kuralların olmadığı mekânlarda kendi doğallığında oynamak yerine kurallarla daraltılmış evlerinde, kapalı mekânlarda veya birbirinin aynı standart oyun alanlarında oynamaya teşvik edilmektedirler. Bunun sonucunda da çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal yeterlilikleri uzun dönemde olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışma ülkemizdeki çocuk oyun alanlarının mevcut durumunu ve çocukların bu tür alanlara karşı davranış biçimlerini Isparta kenti örneğinde ortaya koymayı ve mevcut çocuk oyun alanlarının çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılması gerekenler konusunda öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma Isparta kentinde rastgele seçilen 39 ayrı çocuk oyun alanında gerçekleştirilmiştir. Oyun alanlarının fiziksel analizi, çocukların oyun alanındaki davranışlarını yerinde gözlem ve oyun alanını kullanan çocuklarla yüz yüze anket metotlarının kullanıldığı araştırmada, mevcut oyun alanlarının sahip oldukları fiziki özellikler ile bitkisel ve yapısal tasarım açısından çocukların psikolojik, zihinsel fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemede yetersiz kaldığı tespit edilmiş, bu konuda yapılması gerekenler hakkında öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk oyun alanları, Kullanıcı davranışları, Isparta Kenti

Tam Metin: PDF