DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2009)

GÜLÜN BİYOTEKNOLOJİSİ: GELİŞMELER VE EĞİLİMLER

Fatih Ali CANLI, Soner KAZAZ

Özet


Güller (Rosa spp.) dünyadaki en önemli çiçek ürünlerinden biri olup gerek süs bitkileri sektöründe gerekse parfümeri ve kozmetik sanayinde önemli bir yere sahiptir. Güllerin ıslahı ve ticari üretiminde çok sayıda potansiyel ve pratik uygulamalardan dolayı güllerin biyoteknolojisinde önemli gelişmeler görülmüştür. Doku kültürü yöntemi ile hastalıklardan ari ve hızlı bitki üretimi, ticari gül çeşitlerinin çoğaltılmasında önemli bir rol oynamıştır. Gen transferi, kısırlık, poliplodi, yüksek heterozigot düzeyi ve uzun ıslah süreci gibi klasik ıslah yöntemleri ile ilgili zorlukları ortadan kaldırdığından dolayı gül ıslahında alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Biyoteknoloji aynı zamanda kimeral dokuların ayrıştırılmasına ve kısırlıktan kaynaklanan zorlukların ıslaha verdiği sıkıntıları embriyo kurtarma ve in vitro’da çimlendirme olanaklarıyla ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmuştur. In vitro’da tohum çimlendirme ile diğer yöntemlerle çimlendirilemeyen tohumların çimlendirilebilmesine olanak sağlanmış ve böylece ıslah süresinin kısaltılmasına önemli katkı sağlanmıştır. Bu çalışmada, gülün regenerasyonu, in vitro üretimi, gül kimeralarının doku kültürleri yöntemiyle ayrıştırılması, kallus ve protoplast kültürleri, embriyo kurtarma ve in vitro çimlendirme çalışmaları, gen transferi alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin gül ıslahına etkileri üzerinde bilgiler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Gül, doku kültürü, gen transformasyonu, ıslah.

Tam Metin: PDF