DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 16, Sayı 1 (2015)

Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)]’nün zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları

İsmail Tuncer, Mustafa Avcı

Özet


Bu çalışma ile Afyonkarahisar-Dinar yöresinde Tortrix viridana’nın yayılışı, zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları araştırılmıştır. 2012-2014 yıllarında periyodik olarak araştırma alanlarında gözlem yapılmış ve örnek toplanmıştır. Zararlının beslendiği üç tür meşe tespit edilmiştir. Bunlar; Quercus coccifera, Q. infectoria ve Q. pubescens’tir. Zararlının ergin çıkışlarının mayıs ayının sonunda başladığı haziran ayı boyunca azalarak devam ettiği belirlenmiştir. Kışı yumurta döneminde geçirdiği ve larvaların nisan ayı ortasından itibaren yumurtadan çıkmaya başladığı, genç larvaların ilk olarak meşe ağacının tomurcuklarında beslendikleri görülmüştür. Mayıs ayı ortasından itibaren yapraklar arasında pupa olan türün yılda bir nesil verdiği belirlenmiştir. Çalışma boyunca, T. viridana’nın larvaları ile beslenen üç kuş türü Phylloscopus boneli (Vieillot) (Passeriformes: Sylviidae), Parus caeruleus L. ve Parus major L. (Passeriformes: Paridae) gözlenmiştir. Avcı tür olarak Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) ve parazitoit türler olarak Itoplectis maculator (Fabr.) (Hym.; Ichneumonidae), Brachymeria tibialis (Walker) (Hym.; Chalcididae), Monodontomerus aereus Walker (Hym.; Torymidae), Pteromalus semotus (Walker) (Hym.; Pteromalidae), Macrocentrus collaris (Spinola) (Hym.; Braconidae) tespit edilmiştir. Parazitoit türlerden I. maculator hariç diğerleri ülkemizde zararlının doğal düşmanı olarak ilk kez kaydedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tortrix viridana, Meşe, Dinar, Biyoloji, Doğal düşman

Tam Metin: PDF