DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

ODUN KİMYASI ALANINDA TARİHSEL GELİŞİMLER

Raymond A. YOUNG

Özet


Orman ürünleri endüstrisi için odun en önemli bir hammadde kaynağıdır. Teknoljik dgelişmeler sonucunda, odun kimyası üzerine çalışan araştırmacılar odundan, tek başına veya alternatif lignoselülozik lif kaynakları ile birlikte orman ürünleri endüstrisi için yeni ve ilginç faydalanma yaklaşımlarını ortaya koymaktadırlar.
Bununla birlikte, odundan daha etkili faydalanma ve doğal kaynakların korunması üzerine özel önem verilmektedir. Bu sebeple, odunsu maddelerin kimyasal yapılarının dikkatlice belirlenmesi ve amaca uygun kullanılması gerekir. Yeni teknik ve yaklaşımlar sayesinde odunun kimyasal yapısı daha iyi anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Odun kimyası, selüloz, lignin, ektrstif maddeler, kağıt hamuru ve kağıt

Tam Metin: PDF