DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

ÇANKIRI (YAPRAKLI) KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASINA KATKILAR

Gökhan ABAY

Özet


Yapraklı ve çevresinde 2004 Mayıs ve 2005 Haziran aylarında yapılan arazi çalışmaları esnasında, 65 karayosunu taksonu tespit edilmiştir. Sunulan bu çalışmada, Çankırı karayosunu florası için 30 tür ilk kez bildirilmektedir ve ayrıca 3 takson A2 karesi için yeni karayosunu kaydıdır. Şu ana kadar yapılmış olan önceki ve son çalışmalar Çankırı ili sınırları içerisinde 132 karayosunu türü olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bryophyta, Karayosunu, Çankırı, Türkiye.

Tam Metin: PDF