DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

BAZI KAVAK KLONLARININ TÜRKİYE’DE GÖLLER YÖRESİNE ADAPTASYONU

Korhan TUNÇTANER, Halil Barış ÖZEL

Özet


Bu çalışmada, Göller Bölgesi’ni temsilen Isparta’da tesis edilmiş olan deneme alanında, bazı kavak klonlarının adaptasyon yetenekleri araştırılmıştır. Deneme alanı, ORMA (Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş) kavak plantasyon alanında 14 adet Populus x euramericana ve 10 adet Populus deltoides klonu ile rastlantı blokları deneme desenine gore 6 x 6 m dikim aralığı ile tesis edilmiştir. 8 yıllık rotasyon dönemi sonucunda klonların boy, çap, yaşama yüzdesi, indeks değerleri ve hacim üretimleri değerlendirilmiştir. En yüksek indeks değerlere sahip ilk 9 klonun, hacimleri gövde analizleri yardımıyla bulunmuş ve klonların hektardaki ortalama hacim üretimleri ve artımları hesaplanmıştır. En yüksek ortalama hacim artımını Populus x euramericana “39/61” klonu göstermiş (18,9 m3/ha/yıl) ve bu klonu 17,4 m3/ha/yıl ile Populus x euramericana “I-214” klonu takip etmiştir. Bu 9 klon için büyüme değerleri, yaşama yüzdesi ve deneme alanına ait bazı yetişme ortamı özellikleri esas alınmak suretiyle uygulanan faktör analizi sonucunda, 1. faktör içindeki ortalama yıllık hacim artımı (MAI) en önemli değişken olarak saptanmıştır. Diskriminant analizine göre klonlar 3 gruba ayrılmışlar ve ilk grup içinde yer alan “39/61” ve “I-214” nolu euramerican klonları Göller Bölgesi’ne uyum sağlayan klonlar olarak belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kavak, Klon, Adaptasyon, Faktör ve Diskriminant Analizi.

Tam Metin: PDF