DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK OPTİMUM YILLIK KESİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

Mehmet KORKMAZ, İbrahim GÜNGÖR

Özet


Bu çalışmanın amacı, orman kaynaklarından topluma sunulan mal ve hizmetler arasında en yaygın ve geniş pazarlama olanağı bulunan odun hammaddesi üretimine yönelik optimum yıllık kesim alanlarının belirlenmesidir. Çalışmada orman işletmelerinde üretim birimlerinin biyofizik ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak yıllık kesim alanlarının sıralaması yapılmıştır. Bu çözümlemelerde yöneylem araştırması yöntemlerinden 0-1 tam sayılı programlamanın kullanımı ile kısıtlayıcı koşullar altında optimizasyon olanakları araştırılmıştır. Kesilecek alanların yıllık olarak sıralaması komşuluk kısıtlaması (ekolojik kısıtlar) dikkate alınarak yapılmış ve optimum bir kesim planı elde edilmiştir. Ayrıca işlendirme düzeyi yıllık olarak, çalışma zamanları itibariyle belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Odun hammaddesi üretimi, yıllık kesim alanları, 0-1 tamsayılı programlama, yöneylem araştırması, optimizasyon

Tam Metin: PDF