Sayı: 2 (2009)

İçindekiler

Orijinal Araştırma Makalesi

TOPRAĞIN TARLA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN TOPRAK TÜRÜNE GÖRE TEMEL BİLEŞENLER REGRESYON ANALİZİ İLE MODELLENMESİ Özet PDF
Kürşad ÖZKAN 1-9
ODUN DIŞI BİTKİSEL ORMAN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN NİHAİ TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özet PDF
Mehmet KORKMAZ, Hüseyin FAKİR 10-20
ISPARTA-DARIDERESİ HAVZASI TOPRAKLARINDA EROZYONA DUYARLILIĞIN ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ Özet PDF
Ayten EROL, Ahmet Alper BABALIK, Koray SÖNMEZ, Nilüfer SERİN 21-36
KALİTE SINIFLAMASININ ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] FİDANLARININ ARAZİ PERFORMANSINA ETKİSİ Özet PDF
Ayşe DELİGÖZ, Musa GENÇ, Hasan ÖZÇELİK 37-50
ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) FİDANLARINDA SULAMA PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA BİTKİ SU POTANSİYELİ DEĞERLERİNİN KULLANIMI Özet PDF
Ayşe DELİGÖZ 51-65
DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) TOHUMLARININ KATLAMA İŞLEMİNDEN SONRA SAKLANMASI Özet PDF
Mustafa YILMAZ 66-75
SRTM VERİLERİ İLE BAZI TOPOĞRAFİK ANALİZLER: ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Özet PDF
H. Oğuz ÇOBAN, Mehmet EKER 76-91
HIZLI YAŞLANDIRMA TESTLERİNE MARUZ BIRAKILMIŞ ÇİMENTOLU LİF LEVHALARIN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Özet PDF
Ergün GÜNTEKİN 92-103
TÜRK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ’NDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Özet PDF
Yener TOP, İlker AKYÜZ 104-118
ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ Özet PDF
Murat AKTEN, Oğuz YILMAZ, Atila GÜL 119-133
TEKİRDAĞ KENT MERKEZİNDE KULLANICILARIN YAYA BÖLGELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Özet PDF
Elif Ebru ŞİŞMAN, Bahar UYGUNER 134-146

Derleme

FAGACEAE FAMİLYASINDA IN VITRO TEKNİKLERİN KULLANIMI VE SON GELİŞMELER Özet PDF
Mehmet SEZGİN 147-159
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ’NDE ANALİTİK DEĞERLENDİRME AÇISINDAN UYGUN ENVANTER METODU ÜZERİNE BİR ÖNERİ Özet PDF
Kürşad ÖZKAN 160-169
TÜRK BAHÇELERİNİN TASARIM ÖZELLİKLERİ Özet PDF
Candan KUŞ ŞAHİN 170-181