Sayı: 1 (2003)

İçindekiler

Orijinal Araştırma Makalesi

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ULUDAĞ GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ [Cryphalus piceae (Ratz.) (Coleoptera:Scolytidae)]'NİN POPULASYON GELİŞMESİ Özet PDF
Ziya ŞİMŞEK 1-14
ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİNİN BİTKİ KOMPOZİSYONU ÖRNEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Cengiz ACAR, Elif DEMİRBAŞ, Elif DEMİRBAŞ, Pınar DİNÇER, Pınar DİNÇER, Habibe ACAR, Habibe ACAR 15-28
ERZURUM KENT HALKININ SÜS BİTKİLERİNE OLAN TALEBİNİN BELİRLENMESİ Özet PDF
Sevgi YILMAZ, Murat ZENGİN 29-42
İNSAN – DOĞA İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ VE PEYZAJ TASARIMINDA ‘DOĞAL’ STİLİN 20. YÜZYILDA ÖNEM KAZANMASININ NEDENLERİ Özet PDF
Halil ÖZGÜNER 43-54
ARMUTLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ ORMAN ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK İZLENMESİ Özet PDF
İbrahim ÖZDEMİR, Ulaş Yunus ÖZKAN 55-66
ISPARTA SIĞLA (Liquidambar orientalis Mill.) ORMANI TABİATI KORUMA ALANI BİTKİ TAKSONLARI Özet PDF
Hüseyin FAKİR, Özlem DOĞANOĞLU 67-86
AHŞAP VE AHŞAP KOMPOZİTLERİNDE SÜNMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet PDF
Ergün GÜNTEKİN 87-102
ORMAN FİDANLIKLARINDA ÇÖKERTEN HASTALIĞININ ÖNEMİ VE HASTALIĞIN BİYOLOJİK KONTROLÜNDE EKTOMİKORİZAL FUNGUSLARIN KULLANIMI Özet PDF
Tuğba DOĞMUŞ, Özlem DOĞANOĞLU 103-118
KENDİNDEN KATALİZATÖRLÜ DELİGNİFİKASYON SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet PDF
H. Turgut ŞAHİN, Mustafa CENGİZ 119-137
LAMİNE EDİLMİŞ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Lipsky) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ Özet PDF
Hakan KESKİN 138-151
KAPAKLI (BEYPAZARI) YÖRESİ ORMAN ALANLARINDA DOĞAL ve YAPAY YOLLA YETİŞTİRİLEN SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) FİDANLARININ BOY GELİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Özet PDF
Nuri ÖNER 153-166
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN LEPIDOPTERA TÜRLERİ Özet PDF
Yasin KARATEPE 167-180