Sayı: 2 (2004)

İçindekiler

Orijinal Araştırma Makalesi

GÖLCÜK (ISPARTA)’TE KARAÇAM (Pinus nigra Arn. supsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) MEŞCERELERİNİN TOPRAKLARINDAKİ TOPLAM AZOT ve ORGANİK KARBON ile ÖLÜ ÖRTÜLERİNDEKİ TOPLAM AZOT ve ORGANİK MADDE MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI Özet PDF
Yasin KARATEPE 1-16
ÇANKIRI-ELDİVAN YÖRESİNDE ARAZİ KULLANMA TÜRLERİ İLE YÜZEY TOPRAĞI NEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Özet PDF
Ceyhun GÖL, İlhami ÜNVER, Süleyman ÖZHAN 17-29
BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NDA ANADOLU KARAÇAMININ (Pinus nigra Arnold) YAYILIŞI İLE FİZYOGRAFİK YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Özet PDF
Kürşad ÖZKAN 30-47
KİTİN SENTEZİNİ ENGELLEYEN DİFLUBENZURON İLACININ SARIÇAMIN ÖNEMLİ ZARARLISI OLAN ÇALI ANTENLİ ÇAM YAPRAKARISI (Diprion pini L. : HYMENOPTERA-DIPRIONIDAE) MÜCADELESİNDE KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Özet PDF
Ziya ŞİMŞEK 48-59
BARTIN İLİ TAŞKIN SAHALARINDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE İNCELENMESİ Özet PDF
Metin TUNAY, Ayhan ATEŞOĞLU 60-72
TOPOGRAFİK HARİTALARA OTURTULMUŞ MEŞCERE HARİTALARININ ARAZİ ORYANTASYONUNDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR VE ORMANCILIK PRATİĞİNE KATKILARI Özet PDF
İbrahim ÖZDEMİR, Ünal ASAN 73-82
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONUSAL ORMAN HARİTALARININ ÜRETİLMESİ Özet PDF
Hüseyin Oğuz ÇOBAN 83-96
DOĞAL PEYZAJIN İNSANLARIN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Özet PDF
Halil ÖZGÜNER 97-107
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL EĞİLİMLERİ Özet PDF
Haldun MÜDERRİSOĞLU, Serir UZUN 108-121
FARKLI KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP ESASLI LEVHALARIN YANMA MUKAVEMETİNİN ARAŞTIRILMASI Özet PDF
Salih ASLAN, Kadir ÖZKAYA 122-140
ALKALİ KATALİZATÖRLÜ ORGANİK DELİGNİFİKASYON SİSTEMLERİ Özet PDF
H. Turgut ŞAHİN, Birol ÜNER 141-159
TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ Özet PDF
Süleyman KORKUT 160-169