Yazar Detayları

ÜNVER, İlhami AÜ Ziraat Fakültesi

  • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ÇANKIRI-ELDİVAN YÖRESİNDE ARAZİ KULLANMA TÜRLERİ İLE YÜZEY TOPRAĞI NEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
    Özet  PDF